VŠLG
MENU

Členové katedry magisterského studia

Vedení katedry

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 309

Docent

Vedoucí Kat. mag. studia, Garant ob. Inf. management

Mgr. Kamil Peterek, PhD.

Místnost: 203

Zástupce vedoucího KMS

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Tajemnice Katedry magisterského studia

Profesoři

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Místnost: 303

Profesor

prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

Místnost: 403

Profesor

Prorektor pro strategii a rozvoj

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Místnost: 206

Profesor

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

Docenti

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Místnost: 206

Docent

Garant navazujícího Mgr. studijního programu Logistika

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

Místnost: 403

Docent

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Místnost: 208 B

Rektor VŠLG

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 309

Docent

Vedoucí Kat. mag. studia, Garant ob. Inf. management

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Místnost: 206

Docent

Odborní asistenti

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Tajemnice Katedry magisterského studia

Ing. Petr Elisek, Ph.D.

Místnost: 409

Odborný asistent

Mgr. Kamil Peterek, PhD.

Místnost: 203

Zástupce vedoucího KMS

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

Místnost: 204A

Místopředseda AS, Odborný asistent

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Místnost: 204A

Předseda AS

Externí pracovníci

Přerov

Mgr. Michal Kubánek

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Čestní a emeritní členové katedry

prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc.

Profesor