Doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Docent

Škola

Vysoká škola logistiky o.p.s.

doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

 

Odborné zaměření:

 • Doprava a regionální rozvoj
 • Dopravní logistika
 • Průmyslová logistika

 

Projekty:

 • Projekt TAČR „CK03000085 Implementace městské logistiky do procesu plánování udržitelné městské mobility“- zodpovědný řešitel, 2022-2024.
 • Projekt LTC19009 Autonomní mobilita v kontextu rozvoje regionu realizovaného v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST – zodpovědný řešitel, 2019 – 2021.
 • Projekt COST CA16222 „Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport” - Management Committee, 2018-2021.
 • Projekt LTC17040 Regionální letiště v ČR a SR a vliv jejich provozu na ekonomický rozvoj regionu realizovaného v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-COST - zodpovědný řešitel, 2017-2019.
 • Projekt COST TU1408 „Transport and Urban Development - Air Transport and Regional Development” - Management Committee, 2015-2019.
 • Projekt TAČR „TA04031723 Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích“ - zodpovědný řešitel, 2014-2016.
 • Interreg CENTRAL EUROPE: Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change - RUMOBIL (projekt zaměřený na rozvoj veřejné dopravy v málo osídlených oblastech), 2016-2019.

 

Vzdělání a odborný růst:

 • 2020: MBA, zaměření Finanční management, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • 2008: doc., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
 • 2003: Ph.D., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
 • 1996: Ing., Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

 

Praxe:

 • 2020 – dosud: Vysoká škola logistiky o.p.s., docent
 • 2012 – dosud: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ředitel Ústavu technicko-technologického
 • 1999 – 2012: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, vedoucí Oddělení marketingu a managementu v dopravě
 • 1998 - 1999: NH TRANS, SE, Ostrava, samostatný referent spedice
 • 1996 – 1998: Doprastav, a.s., Žilina, vedoucí specializované dopravy závodu Žilina

Publikace

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7766-6386

H index (SCOPUS): 15 (Scopus Author Identifier: 57214077501)

H index (WoS): 13 (Science Researcher ID: K-3071-2016)