Ing. Růžena Caletková

Tajemnice Katedry magisterského studia a odborný asistent

Škola

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Ing. Růžena Caletková

Odborné zaměření: 

 • Logistika služeb
 • Ekonomika podniku
 • Podnikové finance

Projekty:

 • CZ.1.07/1.1.00/14.0170 EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných předmětů, lektor/metodik
 • MV-104766-1/VSE-2012 Analýza služeb veřejné správy – pilotní projekt, řešitel

Výdělání a odborný růst:

 • 1977: Střední ekonomická škola v Přerově, všeobecná ekonomika
 • 1982: VŠB Ostrava, fakulta ekonomická – ekonomika průmyslu

Praxe:

 • 1982-1990: Přerovské strojírny s. p. Přerov, Odbor ekonomického rozvoje
 • 1990-1994: Přerovské strojírny a. s. Přerov, Odbor finanční
 • 1994-1998: PSP Engineering a. s. Přerov, Odbor finanční
 • 1998-2000: PS Panelárna Olomouc, Odbor finanční
 • 2001-2005: PSP Engineering a. s. Přerov, Odbor ekonomický
  2002-2009: CZMT a. s. Praha, sekce ekonomika a finance
 • 2009 -dosud: VŠLG o.p.s. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín, Katedra magisterského studia

Publikace

HALÁSEK, Dušan a kol. Logistika v odvětvích služeb. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2013. ISBN 978-80-87179-30-7.

HALÁSEK, Dušan a Růžena CALETKOVÁ. Služby hospodářské povahy. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2015. ISBN 978-80-87179-36-9.

TÝM AUTORŮ. Ekonom. Zavádění projektové výuky do ekonomických předmětů. Metodická příručka pro pedagogy středních škol. Olomouc: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, 2013.