Ing. Alexander Čapka, Ph.D.

Externí pracovník

Škola

Vysoká škola logistiky

Ing. Alexander Čapka, Ph.D.

Odborné zaměření: 

  • Dopravní systémy
  • Integrované dopravní systémy
  • Inteligentní dopravní systémy
  • Řízení jakosti logistických systémů

Vzdělání a odborný růst:

  • 1989: VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Letadlová technika Ing.
  • 2018: UTB Zlín, Fakulta technologická, obor procesní inženýrství Ph.D.

Praxe:

  • 2009-2013: Vysoká škola logistiky o.p.s., odborný asistent – externí spolupráce
  • 2019-dosud: Vysoká škola logistika o.p.s., Katedra magisterského studia - odborný asistent
  • OSVČ-silniční dopravy

Publikace

ČAPKA, Alexander. Integrované dopravní systémy. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2020. ISBN 978-80-87179-58-1. Anotace: Skriptum navazuje na základní skriptum: Dopravní systémy.  Obsahuje základní principy IDS, požadavky na kvalitu IDS, popisuje struktru IDS, základy teorie dopravních systémů související s IDS: teorii poptávky, tvorba linek a umístění zastávek a jízdní řády. Popisuje základní prvky přestupních uzlů.

ČAPKA, Alexander. Inteligentní dopravní systémy. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2021. ISBN 978-80-87179-59-8. Anotace: Skriptum navazuje na základní skriptum: Dopravní systémy.  Obsahuje základní pojmy inteligentních dopravních systémů, jejich architekturu, popisuje informační a komunikační technologie. Součástí testu je i problematika inteligentních a autonomních vozidel a inteligentních řídicích systémů ve městech.

 dokončení v r. 2022:

ČAPKA, Alexander. Dopravní systémy: Přerov: Vysoká škola logistiky, 2020. ISBN 978-80-87179-60-4. Anotace: Základní skriptum nejen pro předmět Dopravní systémy. Obsahuje teoretickou část z teorie systémů, teorie řízení, teorie dopravních systémů, teorie informačních systémů a základy teorie grafů. Podrobně popisuje teorii modelování se zaměřením na modelování v dopravě. Podrobně jsou popisovány sítě, jejich navrhování a optimalizace. Skriptum obsahuje vybrané kapitoly z dopravního inženýrství. Popsány jsou všechny dopravní systémy (silniční, železniční, letecký atd.)