Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Vedoucí Katedry magisterského studia

Škola

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Odborné zaměření:

 • Logistika dopravy
 • Dopravní a spediční činnost

Projekty:

 • APSYS – Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134, člen řešitelského kolektivu
 • Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu, reg. č. CZ,1,07/2,2,00/28.0115, člen řešitelského kolektivu

Vzdělání a odborný růst:

 • 1984: Ing. – Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině
 • 03/2015: přednáškový pobyt v Litvě, Vilnius College of Technologies and Design, Petras Vileishis Railway Transport Faculty
 • 04/2017: přednáškový pobyt v Polsku, Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we Wroclawiu, Wroclav
 • 2020: Ph.D. - Fakulta bezpečnostního inženýrství, Žilinská univerzita v Žilině

Praxe:

 • 1984–1990: ČSD – Správa dráhy Olomouc, inženýr železniční dopravy a přepravy
 • 1990–1991: ČSD – Oblastní ředitelství Olomouc, ekonomika dopravy
 • 1991–1992: ČSD – HÚŽ Praha, Zásobovací závod Přerov, odborný ekonom
 • 1993–1997: ŽZP Přerov, metodik
 • 1998–2009: VOŠ živnostenská Přerov, vedoucí Katedry odborných předmětů
 • 2006–2009: Vysoká škola logistiky, externí spolupráce
 • 2007–2011: SSOŠŽ, manažerka projektů OP RLZ
 • 2009–2016: Vysoká škola logistiky, odborný asistent, tajemnice KLT
 • 2017–2019: Vysoká škola logistiky – zástupce vedoucí Katedry bakalářského studia
 • 2020-doposud: Vysoká škola logistiky - vedoucí Katedry magisterského studia

Publikace

CEMPÍREK, Václav, TUREK, Michal, KALUPOVÁ, Blanka a Pavel ŠARADÍN. Demand forecast for parking spaces and parking areas in Olomouc. Open Engineering. 2022, 12(1):11-16. ISSN (online)2391-5439. DOI: 10.1515/eng-2022-0002

STROHMANDL, Jan, KALUPOVÁ, Blanka, REJZKOVÁ, Kateřina a Miroslav TOMEK. Proposal for the flow of material and adjustments to the storage system of an external service provider. Open Engineering. 2021, vol. 11, issue 1, p. 948-955. ISSN (online) 2391-5439. DOI: https://doi.org/10.1515/eng-2021-0098

KALUPOVÁ, Blanka a Ivan HLAVOŇ. Dopravní a spojová soustava 2: dopravní infrastruktura – vybrané kapitoly [CD-ROM]. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2017. ISBN 978-80-87179-53-6.

KALUPOVÁ, Blanka a Ivan, HLAVOŇ. Intelligent Transport Systems in the Management of Road trasportation. Open Engineering. Volume 6, Issue 1, ISSN (Online) 2391-5439, DOI: https://doi.org/10.1515/eng-2016-0062, November 2016.

KAVKA, Libor, KODYM, Oldřich a Blanka KALUPOVÁ. Logistics Laboratories in Education, Wednesday 7 September 2016 by Libadmin2016, References: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-67-4 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book5 Vol. 3, 885-892 pp. DOI: 10.5593/SGEM2016/B53/S22.113.

HLAVOŇ, Ivan a Blanka KALUPOVÁ. Teorie a konstrukce dopravních systémů – železniční dráha. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2013. ISBN 978-80-87179-23-9.