Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Head of the department

School

Vysoká škola logistiky

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Professional focus

Transport and transportation

Customs

Storage

Crisis management

Projects:

APSYS - Applicable system of further education in R&D, reg. no. CZ.1.07 / 2.3.00 / 09.0134, member of the research team

Innovation of outputs, content and methods of bachelor's programs of non-university type universities, reg. no. CZ.1.07 / 2.2.00 / 28.0115, member of the research team

Education and professional growth:

1984: Operation and Economics of Railway Transport (University of Transport and Communications in Žilina, Faculty of PEDAS)

since 2012: External doctoral study - Crisis Management (University of Žilina in Žilina, Faculty of Security Engineering)

Practice:

1984 - 1990: ČSD - Olomouc Railway Administration, railway transport engineer

1990 - 1991: ČSD - Olomouc Regional Directorate, Transport Economics

1991 - 1992: ČSD - HÚŽ Prague, Supply plant Přerov, professional economist

1993 - 1997: ŽZP Přerov, methodology

1998 - 2009: Higher Vocational School of Trade s.r.o. Přerov, teacher subjects, head of the department

2006 - 2009: University of Logistics o.p.s., assistant professor - external cooperation

2007 - 2011: SSOŠŽ, HRD OP project manager

2009 - present: University of Logistics o.p.s., assistant professor, secretary of the department

Publications

KALUPOVÁ, Blanka a Ivan, HLAVOŇ. Intelligent Transport Systems in the Management of Road trasportation. Open Engineering. Volume 6, Issue 1, ISSN (Online) 2391-5439, DOI: https://doi.org/10.1515/eng-2016-0062, November 2016. (Scopus)

KAVKA, Libor, KODYM, Oldřich a Blanka KALUPOVÁ DOI: 10.5593/SGEM2016/B53/S22.113, LOGISTICS LABORATORIES IN EDUCATION, Wednesday 7 September 2016 by Libadmin2016, References: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-67-4 / ISSN 1314-2704, June 28 – July 6, 2016, Book5 Vol. 3, 885-892 pp (Scopus)

KALUPOVÁ, Blanka. HOSPODÁRNOST A EFEKTIVNOST FINANČNÍCH NÁSTROJU V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. In: Řešení krizových situací ve specifickém prostředí : 21. Mezinárodní vědecká konference : 25.-26. května 2016 v Žilině. Žilina: Žilinská univerzita, 2016, s. 251-258. ISBN 978-80-554-1213-9.

KALUPOVÁ, Blanka. PROPOSAL MANAGEMENT MODEL TO DEAL WITCH THE EFFICIENTY AND EFFECTIVENESS OF FINANCIAL INSTRUMENTS. In: Sborník z mezinárodní konference Logistika řešení krizových jevů na dopravních systémech. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2015. ISBN 978-80-87179-38-3.

KALUPOVÁ, Blanka. UPLATNĚNÍ VYBRANÝCH METOD OPERAČNÍ ANALÝZY PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ. In: Sborník přednášek a prezentací z konference doktorandů fakulty BI ŽU v Žiline. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2015. ISBN 978-80-87179-37-6.

KALUPOVÁ, Blanka. REMOTE CONTROL OF RAIL TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC. In: Technologijos ir menas – sborník příspěvků z mezinárodní konference. Vilnius: VTDKO, 2015. ISSN 2029-400X.

KALUPOVÁ, Blanka. FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE CONDITIONS OF CRISIS MANAGEMENT. In: Acta Logistica Moravica. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2015. ISSN 1804-8315.

KALUPOVÁ, Blanka. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ PRO PROBLEMATIKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A OCHRANY OBYVATELSTVA. In: Sborník přednášek a prezentací z mezinárodní konference SpeedChain 2014. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2014. ISBN 978-80-87179-33-8.

HLAVOŇ, Ivan a Blanka KALUPOVÁ. Teorie a konstrukce dopravních systémů – železniční dráha. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2013. ISBN 978-80-87179-23-9.

HLAVOŇ, Ivan, Kalupová, Blanka, BARANČÍK, Ivan, a Erika KONUPČÍKOVÁ. Dopravní a spojová soustava.Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2010. ISBN 978-80-87179-12-3.