Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Vedúca katedry

Škola

Vysoká škola logistiky

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.

Odborné zameranie

 • Doprava a přeprava
 • Celnictví
 • Skladování
 • Krizový management

Projekty:

 • APSYS – Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134, člen řešitelského kolektivu
 • Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0115, člen řešitelského kolektivu

Vzdelanie a odborný rast:

 • 1984: Provoz a ekonomika železniční dopravy (Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině, Fakulta PEDAS)
 • od 2012: Externí doktorské studium – Krizový management (Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta bezpečnostního inženýrství)

Prax:

 • 1984 – 1990: ČSD – Správa dráhy Olomouc, inženýr železniční dopravy a přepravy
 • 1990 – 1991: ČSD – Oblastní ředitelství Olomouc, ekonomika dopravy
 • 1991 – 1992: ČSD – HÚŽ Praha, Zásobovací závod Přerov, odborný ekonom
 • 1993 – 1997: ŽZP Přerov, metodik
 • 1998 – 2009: Vyšší odborná škola živnostenská s.r.o. Přerov, učitel odb. předmětů, vedoucí katedry
 • 2006 – 2009: Vysoká škola logistiky o.p.s., odborný asistent – externí spolupráce
 • 2007 – 2011: SSOŠŽ, manažerka projektů OP RLZ
 • 2009 – dosud: Vysoká škola logistiky o.p.s., odborný asistent, tajemnice katedry

Publikácie

KALUPOVÁ, Blanka a Ivan, HLAVOŇ. Intelligent Transport Systems in the Management of Road trasportation. Open Engineering. Volume 6, Issue 1, ISSN (Online) 2391-5439, DOI: https://doi.org/10.1515/eng-2016-0062, November 2016. (Scopus)

KAVKA, Libor, KODYM, Oldřich a Blanka KALUPOVÁ DOI: 10.5593/SGEM2016/B53/S22.113, LOGISTICS LABORATORIES IN EDUCATION, Wednesday 7 September 2016 by Libadmin2016, References: 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016, www.sgem.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-67-4 / ISSN 1314-2704, June 28 – July 6, 2016, Book5 Vol. 3, 885-892 pp (Scopus)

KALUPOVÁ, Blanka. HOSPODÁRNOST A EFEKTIVNOST FINANČNÍCH NÁSTROJU V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. In: Řešení krizových situací ve specifickém prostředí : 21. Mezinárodní vědecká konference : 25.-26. května 2016 v Žilině. Žilina: Žilinská univerzita, 2016, s. 251-258. ISBN 978-80-554-1213-9.

KALUPOVÁ, Blanka. PROPOSAL MANAGEMENT MODEL TO DEAL WITCH THE EFFICIENTY AND EFFECTIVENESS OF FINANCIAL INSTRUMENTS. In: Sborník z mezinárodní konference Logistika řešení krizových jevů na dopravních systémech. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2015. ISBN 978-80-87179-38-3.

KALUPOVÁ, Blanka. UPLATNĚNÍ VYBRANÝCH METOD OPERAČNÍ ANALÝZY PRO ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ. In: Sborník přednášek a prezentací z konference doktorandů fakulty BI ŽU v Žiline. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2015. ISBN 978-80-87179-37-6.

KALUPOVÁ, Blanka. REMOTE CONTROL OF RAIL TRANSPORT IN THE CZECH REPUBLIC. In: Technologijos ir menas – sborník příspěvků z mezinárodní konference. Vilnius: VTDKO, 2015. ISSN 2029-400X.

KALUPOVÁ, Blanka. FINANCIAL INSTRUMENTS IN THE CONDITIONS OF CRISIS MANAGEMENT. In: Acta Logistica Moravica. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2015. ISSN 1804-8315.

KALUPOVÁ, Blanka. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ PRO PROBLEMATIKU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A OCHRANY OBYVATELSTVA. In: Sborník přednášek a prezentací z mezinárodní konference SpeedChain 2014. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2014. ISBN 978-80-87179-33-8.

HLAVOŇ, Ivan a Blanka KALUPOVÁ. Teorie a konstrukce dopravních systémů – železniční dráha. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2013. ISBN 978-80-87179-23-9.

HLAVOŇ, Ivan, Kalupová, Blanka, BARANČÍK, Ivan, a Erika KONUPČÍKOVÁ. Dopravní a spojová soustava.Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s., 2010. ISBN 978-80-87179-12-3.