Prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Profesor

Škola

Vysoká škola logistiky o.p.s.

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Odborné zaměření:

 • Systémové inženýrství
 • Kybernetická bezpečnost
 • Aplikace umělé inteligence
 • Řízení systémů pomocí aktivizace mozkových center (EEG / BCI)

Vzdělání a odborný růst:

 • 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, Warszawa (Polsko), uznání odborné kvalifikace, profesor nauk technicznych
 • 2016 Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, profesor v oboru Systémové inženýrství a informatika
 • 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, docent v oboru Management a ekonomika podniku
 • 2000 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor Pedagogika, odborné zaměření: informační a vzdělávací technologie
 • 1993 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, studijní obor Výpočetní technika
 • 1988 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, studijní obor Matematika – Základy techniky (zaměření oboru na elektrotechniku a výpočetní techniku).
 • 1983 Gymnázium ve Šternberku (přírodovědná větev se zaměřením na matematiku a fyziku)

Průběh zaměstnání:

 • 2004 – dosud: Vysoká škola logistiky
 • 2001 – dosud: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 1989 – 2000: působení na různých pozicích v soukromém i veřejném sektoru
 • 1988 – 1989: Základní vojenská služba

Členství v organizacích:

 • EAS – European Association for Security
 • CACIO – Czech Association of Chief Information Officers
 • KYBEZ – Platforma kybernetické bezpečnosti

Vybrané pozice a funkce:

 • viceprezident European Association for Security (2008 -2020)
 • člen Rady pro vědu, výzkum a vzdělávání – kybernetická bezpečnost
 • garant studijního programu MBA Logistika

Publikace

Open Research and Contributor ID: 0000-0002-9831-9372