Doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing., Paed. IGIP

Docent

Škola

Vysoká škola logistiky o.p.s.

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing., Paed. IGIP

Odborné zaměření:

 • Číslicově řízené stroje (NC technika)
 • Pohony automobilů a jejich komponenty
 • NC výrobní technika
 • Automatizace výrobních technologií

Projekty:

 • VEGA Studium vybraných vlastností povrchů různých materiálů vytvořených technologií tepelného dělení plazmovým obloukem, číslo: 1/0849/11, vedoucí: doc. Ing. Michal Hatala, PhD., spoluřešitel: Ing. Peter Michalik, PhD., řešení: 2012 –2013
 • VEGA Inovace metodik v procesu identifikace a ohodnocení nežádoucích událostí na technologických pracovištích, číslo:1/0013/11, vedoucí: doc. Ing. Petr Baron, PhD., spoluřešitel: Ing. Peter Michalik, PhD., Řešení: 2011 –2013
 • VEGA Matematické a statistické modelování pozorovaných závislostí trvanlivosti vybraných řezných materiálů, číslo:1/0619/15, vedoucí: doc. Ing. Peter MICHALIK, PhD., řešení: 2015 –2017
 • KEGA Transfer poznatků z oblasti progresivních technologií do edukačního procesu pro zvýšení kvality absolventů v oboru výrobní technologie, číslo: 033TUKE-4/2012, vedoucí: prof. Ing. Josef Zajíc, CSc., spoluřešitel: Ing. Peter Michalik, PhD., řešení: 2012 - 2014
 • KEGA Kreování nové formy elektronických edukačních materiálů pro montážní proces progresivní metodou S.M.A.R.T., číslo: 011TUKE-4/2012, vedoucí: doc. Ing. Josef Jurko, PhD., spoluřešitel: Ing. Peter Michalik, PhD., řešení: 2012 - 2013
 • APVV Číslo: APVV – 0207 – 12, Monitorování interakce hydroabrazivního proudu pomocí vibrací a akustické emise, vedoucí: doc. Ing. Sergej Hloch, PhD., spoluřešitel: Ing. Peter Michalik, PhD., Řešení: 2013 – 2017
 • Institucionální úloha Číslo: IÚ 8/2012, Zvyšování efektivnosti technologických operací pro tvarové obrábění, vedoucí: Ing. Peter Michalik, PhD., řešení: 01/2012 – 12/2012
 • VEGA 01/0045/18, Výzkum vybraných parametrů prvků konstrukci robotů na bázi Al slitin

Vzdělání a odborný růst:

 • 1985 inženýr Ing., 23-37-8 Přístrojová, regulační a manipulační technika, TU Košice
 • 2009 Philosophiae Doctor PhD., 5.2.36 důlní mechanizace, doprava a hlubinné vrtání TU Košice
 • 2016 Osvědčení č. 20/2016 o absolvování kurzu „Vysokoškolská pedagogika“TU Košice
 • 2017 Osvědčení č. 03/2017 o absolvování kurzu „Manažerství kvality vysokoškolské výuky“ TU Košice
 • 2018 Certifikát: KURZ Základy obsluhy a ovládání řídícího systému HEIDENHAIN Itnc530 a programování, KOPRETINA TN s.r.o. TRENČÍN
 • 2018 Certifikát: AUTODESK INVENTOR HSM - osové frézování, M & P, spol. s. r. o., Žilina
 • 2021 docent Doc.

Praxe:

 • 1985 – 1993: konstruktér a projektant automatizovaných závěsných tratí VUKOV Prešov Strojírenství
 • 1993 – 2009: učitel odborných předmětů, (programování CNC strojů) a CAD softwarů, Spojená škola Ľudmily Podjavorinské 22, Prešov, vedení odborných cvičení a teoretické výuky
 • 2009 – 2014: asistent ve studijním oboru 5.2.51 výrobní technologie Technická univerzita v Košicích, Fakulta výrobních technologií se sídlem v Prešově, vedení přednášek a cvičení
 • 2014 – doposud: docent ve studijním oboru 5.2.51 výrobní technologie Technická univerzita v Košicích, Fakulta výrobních technologií se sídlem v Prešově, vedení přednášek a cvičení

Publikace

ADC - Vědecké práce v zahraničních karentovaných časopisech(15)   

ADC001 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - MICHALIK, Peter - WEISZER, Michal: A regression model for prediction of pipe conveyor belt contact forces on idler rolls /  - 2013. In: Measurement. Vol. 46, no. 10 (2013), p. 3910-3917. - ISSN 0263-2241 [Archívne číslo: 140881]
ADC002 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - MICHALIK, Peter - KOPAS, Melichar: Mathematical models for indirect measurement of contact forces in hexagonal idler housing of pipe conveyor /  - 2014. In: Measurement. Vol. 47, no. 1 (2014), p. 794-803. - ISSN 0263-2241 [Archívne číslo: 141697]

ADC003 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - MITAĽ, Dušan - FEČOVÁ, Veronika: Monitoring surface roughness of thin-walled components from steel C45 machining down and up milling /  - 2014. In: Measurement. Vol. 58 (2014), p. 416-428. - ISSN 0263-2241  Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224114003881.[Archívne číslo: 151882]

ADC004 MITAĽOVÁ, Zuzana - ZAJAC, Jozef - MICHALIK, Peter - MITAĽ, Dušan - DUPLÁK, Ján - GAJDOS, Stanislav: Study of Surface Roughness of Machined Polymer Composite Material /  - 2015. In: International Journal of Polymer Science. Vol. 2015 (2015), p. 1-6. - ISSN 1687-9422  Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=OneClickSearch&qid=4&SID=T2btOnutRZkKaTlQp6z&page=1&doc=3.[Archívne číslo: 167753]

ADC005 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - MICHALIK, Peter - KOPAS, Melichar: Influence of tension and release in piped conveyor belt on change of normal contact forces in hexagonal idler housing for pipe conveyor loaded with material /  - 2016. In: Measurement. Vol. 84 (2016), p. 21-31. - ISSN 0263-2241  Spôsob prístupu: www.sciencedirect.com.[Archívne číslo: 168662]

ADC006 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - DOVICA, Miroslav - TÓTH, Teodor - KELEMENOVÁ, Tatiana: Extension of inner structures of textile rubber conveyor belt – Failure analysis /  - 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 70 (2016), p. 22-30. - ISSN 1350-6307 [Archívne číslo: 176972]

ADC007 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ANDREJIOVÁ, Miriam - GRINČOVÁ, Anna - MICHALIK, Peter: Online monitoring of a pipe conveyor. Part 1: Measurement and analysis of selected operational parameters /  - 2016. In: Measurement. Vol. 94 (2016), p. 364–371. - ISSN 0263-2241 [Archívne číslo: 177044]

ADC008 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ANDREJIOVÁ, Miriam - GRINČOVÁ, Anna - MICHALIK, Peter: Online monitoring of pipe conveyors part 2: Evaluation of selected operational parameters for the design of expert system /  - 2017. In: Measurement. Vol. 104 (2017), p. 1-11. - ISSN 0263-2241  Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=P1ZFJAXGNEkbuOG2r6V&search_mode=GeneralSearch&prID=78c959fe-05e2-4db4-9bee-78bf1ec5dbe4.[Archívne číslo: 181902]

ADC009 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - HONUS, Stanislav - ANDREJIOVÁ, Miriam - GRINČOVÁ, Anna - MICHALIK, Peter: Prediction of contact forces on idler rolls of a pipe conveyor idler housing for the needs of its online monitoring /  - 2019. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 139 (2019), s. 177-184 [print]. - ISSN 0263-2241  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224119301174.[Archívne číslo: 205010]

ADC010 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - DOVICA, Miroslav - KELEMENOVÁ, Tatiana - TÓTH, Teodor: Failure analysis of conveyor belt samples under tensile load /  - 2019. In: Journal of Industrial Textiles = JIT. - Thousand (USA) : SAGE Publications Roč. 48, č. 8 (2019), s. 1364-1383 [print]. - ISSN 1528-0837  Spôsob prístupu: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1528083718763776?journalCode=jitc.[Archívne číslo: 210581]

ADC011 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - HOMOLKA, Lubor - MICHALIK, Peter - TUČKOVÁ, Zuzana: Utilisation of measurements to predict the relationship between contact forces on the pipe conveyor idler rollers and the tension force of the conveyor belt /  - 2019. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 136 (2019), s. 735-744 [print]. - ISSN 0263-2241  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224119300168.[Archívne číslo: 210582]

ADC012 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - HONUS, Stanislav - ANDREJIOVÁ, Miriam - GRINČOVÁ, Anna - MICHALIK, Peter - PALENČÁR, Jakub: Research in placement of measuring sensors on hexagonal idler housing with regard to requirements of pipe conveyor failure analysis /  - 2020. In: Engineering Failure Analysis. - Amsterdam (Nemecko) : Elsevier Roč. 116 (2020), s. [1-13] [print, online]. - ISSN 1350-6307  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630720302284.[Archívne číslo: 220542]

ADC013 STEHLÍKOVÁ, Beáta - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - MICHALIK, Peter - PAULIKOVÁ, Alena: Research about influence of the tension forces, asymmetrical tensioning and filling rate of pipe conveyor belt filled with the material on the contact forces of idler rolls in hexagonal idler housing /  - 2020. In: Measurement : journal of the International Measurement Confederation. - London (Veľká Británia) : Institute of Measurement and Control Roč. 156 (2020), s. [1-10] [print]. - ISSN 0263-2241  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263224120301354.[Archívne číslo: 220549]

ADC014 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - TIRPÁK, Peter - MACEJ, Jozef: Research on the Influence of Production Technologies on the Positioning Accuracy of a Robotic Arm for Low-Handling Weights /  - 2021. In: Applied sciences. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 11, č. 13 (2021), s. [1-23] [online]. - ISSN 2076-3417 (online)  Spôsob prístupu: https://doi.org/10.3390/app11136104. [Archívne číslo: 231987]

ADC015 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - STEHLÍKOVÁ, Beáta - MICHALIK, Peter: Analysis of a pipe conveyor's idler housing failure due to a missing roller in terms of contact forces /  - 2021. In: Engineering Failure Analysis. - Amsterdam (Nemecko) : Elsevier č. 127 (2021), s. [1-16] [print, online]. - ISSN 1350-6307  Spôsob prístupu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1350630721003873.

AGJ - Autorská osvědčení, patenty, objevy(2)

AGJ001 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MONKA, Peter Pavol - HATALA, Michal - ČENTEŠ, Ľuboš: Prípravok na meranie polohy hrotu nástroja na CNC revolverovom prírubovom sústruhu úžitkový vzor č. 5835/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2011. - 3 s.. [Archívne číslo: 114187]

AGJ002 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef: Oporný nastaviteľný držiak skúšobného prístroja drsnosti povrchu úžitkový vzor č. 6054/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2012. - 4 s.. [Archívne číslo: 122256]

AGJ - Autorská osvědčení, patenty, objevy (16)

AGJ003 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef: Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov zverejnená prihláška úžitkového vzoru č. 129-2012 : Vestník ÚPV 42013/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 5 s. [online].  Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=131011501.[Archívne číslo: 133077]

AGJ004 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal: Prípravok na analýzu vzoriek geotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch úžitkový vzor SK 6643 Y1 : Vestník ÚPV SR 82013/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2013. - 3 s.. [Archívne číslo: 142666]

AGJ005 MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - URBANEC, Erik: Monitor materiálového toku hadicového dopravníka bez mechanického strižného elementu Úžitkový vzor č. 206-2013 : Vestník ÚPV SR č. 052014/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2014. - 4 s.. [Archívne číslo: 152096]

AGJ006 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - ANDREJKO, Peter - AMBROZY, Martin: Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na zaverečných diplomoch Úžitkový vzor č. 7240 : číslo prihlášky: 82-2014/  - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2015. - 4 s..  Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/search.do. [Archívne číslo: 161772]

AGJ007 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef: Skúšobné zariadenie na meranie dvojosovej napätosti gumotextilných dopravných pásov patent č. 288304 : Vestník ÚPV SR č.: 102015/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 3 s.. [Archívne číslo: 162588]

AGJ008 MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - POČEKAJLO, Jozef: Mechatronický modul hadicového dopravníka Register úžitkových vzorov prihláška č. 138-2014 : Vestník ÚPV SR č.: 082015/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2015. - 1-4 s..  Spôsob prístupu: http://registre.indprop.gov.sk/registre/detail/popup.do?register=uv&puv_id=681701 [Archívne číslo: 162811]

AGJ009 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef: Valčeková stolica na snímanie kontaktných síl hadicového dopravníka Úžitkový vzor č. 74762016/  - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR - 2016. - 3 s.. [Archívne číslo: 172284]

AGJ010 MICHALIK, Peter - MOLNÁR, Vieroslav - FEDORKO, Gabriel - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal: Prípravok na analýzu vzoriek gumotextilných dopravných pásov na priemyselných metrotomografoch patent č. dokumentu 288408/  - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2016. - 4 s.. [Archívne číslo: 173784]

AGJ011 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - KREŠÁK, Jozef: Skúšobné zariadenie na napínanie krycích vrstiev dopravného pásu multiaxiálným ťahom úžitkový vzor SK 7702 Y1/  - Banská Bystrica : ÚPV SK - 2017. - 4 s.. [Archívne číslo: 179268]

AGJ012 FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - MICHALIK, Peter - KUĽKA, Jozef - MANTIČ, Martin: Valčeková stolica na meranie normálových kontaktných síl pásového dopravníka úžitkový vzor č. 7773/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2017. - 4 s..  Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/87-2016. [Archívne číslo: 180929]

AGJ013 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - MITAĽOVÁ, Zuzana - FECKO, Tibor: Flexibilná konštrukcia ramena osi robota úžitkový vzor SK 7976 Y1/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 3 s.. [Archívne číslo: 189013]

AGJ014 MICHALIK, Peter - HATALA, Michal - MITAĽOVÁ, Zuzana - AMBROZY, Martin: Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom úžitkový vzor SK 8025 Y1/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s.. [Archívne číslo: 191046]

AGJ015 MICHALIK, Peter - ZAJAC, Jozef - HATALA, Michal - AMBROZY, Martin - ANDREJKO, Peter: Automatický razidlový stroj na tlač ochranného znaku na záverečných diplomoch patentový spis SK 288533 B6/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2018. - 4 s.. [Archívne číslo: 191319]

AGJ016 MICHALIK, Peter - FEDORKO, Gabriel - MOLNÁR, Vieroslav - TOMEČEK, Juraj: Skúšobné zariadenie pre dopravné pásy hadicových dopravníkov na meranie materiálových chrakteristík pomocou multiaxialného tlaku úžitkový vzor č. 8380/  - Banská Bystrica : [s.n.] - 2018. - 4 s.. [Archívne číslo: 199653]

AGJ017 MICHALIK, Peter - HATALA, Michal - MITAĽOVÁ, Zuzana - AMBROZY, Martin: Chápadlo s vymeniteľnými čeľusťami a s ramenami ovládanými kľukovým mechanizmom poháňaným elektrickým servopohonom Patent č. 288849/  - Banská Bystrica : ÚPV SR - 2020. - 4 s..  Spôsob prístupu: https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/50060-2018. [Archívne číslo: 227926]

AGJ018 MICHALIK, Peter - NOVOTNÝ, Ladislav - ZAJAC, Jozef: Inteligentný spomaľovací prah na pozemné komunikácie Prihláška úžitkového vzoru/  - Banská Bystrica : [s.n.] - 2021. - 5 s.. [Archívne číslo: 228748]

Celková statistika publikací. Datum generování výstupu: 29. 1. 2022 10:25:02

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie - (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Počet záznamov: 1

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1)

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI)

Počet záznamov: 4

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1)

BCI - Skriptá a učebné texty (3)

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus (ADC, ADD, BDC, BDD, CDC, CDD, ADM, ADN, BDM, BDN)

Počet záznamov: 38

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (15)

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (20)

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (1)

AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy (2)

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie do r. 2012 (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF)

Počet záznamov: 55

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (8)

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (6)

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2)

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (5)

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (16)

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (14)

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1)

BDE - Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2)

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

Skupina D - Ostatné publikácie (ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF)

Počet záznamov: 77

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6)

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2)

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (9)

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (6)

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (27)

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (22)

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1)

BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3)

BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1)

Skupina Patenty - Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok,... (AGJ)

Počet záznamov: 16

AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy (16)

Skupina Ostatné – mimo kategórií MŠVVaŠ SR (AFK, AFL, AGI, BGG, CAI, CAJ, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EDJ, GAI, GHG, GII, CEC, CED, EDI)

Počet záznamov: 1

DAI - Disertační a habilitační práce (1)

Počet záznamů celkem: 192