V úterý 28. 2. 2023 se na půdě VŠLG konala odborná přednáška na téma Celní správa ČR a její činnost. Mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj por. Mgr. D. Kubenz seznámil studenty VŠLG s širokou škálou činností celníků. Současné kompetence celníků jim fundovaně objasnil a výklad doplnil několika krátkými videi. Studenty daná problematika zaujala a v průběhu přednášky i v jejím závěru položili přednášejícímu řadu otázek.

Blanka Kalupová, vedoucí Katedry magisterského studia