<3700

úspešných absolventov.

66%

absolventov absolvovalo štúdium v kombinovanej forme.

1 mesiac

je priemerná doba, počas ktorej si nájde študent prácu po absolvovaní štúdia na VŠLG.

Úspešní absolventi sú našou vizitkou

Okrem získania užitočných vedomostí kladieme veľký dôraz na to, aby už počas štúdia mali študenti dostatok možností praxovat a stážovať v partnerských firmách a inštitúciach a touto cestou si otestovať svoje vedmomosti v praxi. Vďaka tomu naši absolventi nemajú problém plynulo prejsť z akademickej pôdy do pracovného života a relatívne krátkom čase si vybudovať úspešnú kariéru.

Zatiaľ sme nedoplnili absolventov.