Pod záštitou Sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz se 22. 11. 2021 uskutečnil v Olomouci odborný Technický seminář, jehož program byl zaměřen na problematiku využití nových technologií na železnici. Studenti 1. ročníku navazujícího magisterského studia naší školy měli možnost zúčastnit se semináře a seznámit se se zajímavými tématy, které pořadatelé v programu nabízeli. Zaujaly je zejména témata zaměřená na využití nových technologií, které mají usnadnit výkon práce strojvedoucích i jejich vzdělávání. Zástupci firem, které se zabývají touto problematikou, představili nové možnosti využití virtuální reality v oblasti vzdělávání strojvedoucích jak při školeních, tak při profesní přípravě na výkon povolání. Významným pomocníkem pro výkon služby je aplikace nové navigace pro strojvedoucí, kdy strojvedoucí budou mít k dispozici navigaci ve svých tabletech. Poskytnutí potřebných informací o aktuálních podmínkách na trati pro strojvedoucí lze pokládat za přínos z hlediska zvýšení bezpečnosti v železniční dopravě. Práci strojvedoucím a personalistům může usnadnit produkt, který je s využitím inovací v IT schopen propojit data z tabletu strojvedoucího s personální agendou dopravce. Záměr pořadatele semináře představit a zpřístupnit nová řešení využití moderních technologií na železnici pracovníkům dopravců, dalších firem a organizací, ale i školám, se podařil.

Ing. Blanka Kalupová, Ph.D.
vedoucí Katedry magisterského studia