Na schůzi nově ustanoveného Akademického senátu VŠLG dne 22. 11. 2021 byl za předsedu Akademického senátu opět zvolen Mgr. Martin Rohleder, Ph.D. a post místopředsedy obsadil Ing. Michal Turek, Ph.D. Kompletní složení Akademického senátu najdete v níže uvedeném odkazu.

Složení Akademického senátu VŠLG

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu