VŠLG je od roku 2021 přidruženým partnerem mezinárodního projektu SUSMILE, který si dal za cíl vytvořit online vzdělávací platformu a počítačovou hru pro logistiku poslední míle. Na konci června 2022 se někteří vyučující účastnili testování vzdělávací platformy MOOC, v lednu proběhlo testování beta verze logistické hry. S konečným výsledkem dvouleté práce konsorcia SUSMILE https://susmile.eu budou mít všichni zájemci možnost se seznámit od května 2023, kdy využití vytvořených materiálů a nástrojů pro výuku logistiky poslední míle bude pro uživatele v několika jazykových mutacích a zdarma.

Mgr. Veronika Matějíčková

Odborný asistent a Erasmus institucionální koordinátor