Každoroční Mezinárodní studentská vědecká odborná konference, která je určena především pro diplomanty, se letos konala 26. a 27. dubna na univerzitě v Zielonej Gorze v Polsku. Vysokou školu logistiky zde reprezentoval Igor Gavrilov, který prezentoval výsledky zpracované v jeho diplomové práci „Application Shewhart’s control charts in manufacturing“. Jeho práce byla ohodnocena Cenou rektora Univerzity. Děkujeme Igorovi za úspěšnou reprezentaci VŠLG na mezinárodním poli.

Oldřich Kodym, prorektor pro studium

Oldřich Kodym (VŠLG), studenti ŠAVŠ, Igor Gavrilov (VŠLG), Radim Lenort (ŠAVŠ)