Katedra bakalářského studia v rámci výuky předmětu Dopravní infrastruktura zorganizovala v úterý 10. 1. 2023 pro studenty, akademické pracovníky a další zájemce z řad studentů exkurzi Stavby dluhonické spojky, na které jim byl podán odborný výklad k přípravě její výstavby, samotné realizaci stavby a následnému vybavení tohoto úseku zabezpečovacím zařízením před jeho zprovozněním.

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Zástupce vedoucí Katedry bakaláského studia