Česká konference rektorů je uskupení rektorů všech veřejných, obou státních a některých soukromých vysokých škol v České republice, jehož založení se datuje 28. ledna 1993. Česká konference rektorů vznikla z Klubu rektorů z dubna 1990, následného rozdělení na českou a slovenskou sekci, ze kterých vnikly na přelomu let 1992 a 1993 současné Slovenská konference rektorů a Česká konference rektorů. Vysoká škola logistiky, která získala státní souhlas působit jako vysoká škola v roce 2004, se stala členem České konference rektorů v roce 2008. Byla tak na základě hlasování tehdejších členů přijata do reprezentace vysokých škol. Významný krok a důležitost Vysoké školy logistiky v akademickém prostředí nastal také zvolením tehdejšího rektora JUDr. Ivana Barančíka, PhD., za místopředsedu České konference rektorů. Vysoká škola logistiky byla hostitelskou vysokou školou zasedání České konference rektorů v letech 2011, 2014, 2015 a 2021.

Cílem České konference rektorů, který bezesporu i naplňuje, je v souladu s jejím statutem „zajištění společného postupu v zásadních záležitostech týkajících se rozvoje vzdělanosti, vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti, dále pak vysokých škol a jejich studentů, akademických pracovníků a dalších zaměstnanců.“

Slavnostní shromáždění k 30. výročí založení ČKR ze dne 16.2.2023
k dispozici na www.ceskatelevize.cz/porady/10253214196-zpravy-v-16/223411016000216 (13:10-51:25)

Závěry jednání České konference rektorů před 10 lety při příležitosti 20. výroční založení ČKR
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058300215/