prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Profesor

Škola

Vysoká škola logistiky

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Odborné zameranie:

 • Počítačová simulace logistických procesů
 • Projektování a modelování dopravných systémů a procesů

Projekty:

 • 1/3307/06 Návrh, vývoj a implementace modulů ekologických systémů dopravy surovin v těžebním a stavebním průmyslu CAD systémy Pro/Engineer a Catia, hlavní řešitel
 • 1/0095/10 The research of conditions affecting degradation and lifetime decrease of conveyer belts for pipe conveyors with usage of progressive mathematical and simulation methods for reliability growth, hlavní řešitel
 • 1/0922/12 Research of effect of material characteristics and technological parameters of conveyor belts on size of contact forces and resistance to motion in pipe conveyors with experimental and simulation methods, hlavní řešitel
 • 1/0063/16 Research and development of new progressive approaches on the basis of non-destructive testing for detection and analysis of damages of internal structures of steel-cord and rubber-textile conveyor belts by using experimental and simulation methods, hlavní řešitel
 • Výzkum odolnosti dopravního pásu P2500/4+1, 8+4 A vůči průrazům s využitím 3 speciálních impaktorů při různých hodnotách předepínací síly, hlavní řešitel
 • Měření průrazu, biaxiálního a uniaxiálního tahu zkušebních vzorek dopravního pásu
 • „Výzkum a vývoj koncepce meziobjektové vnitropodnikové dopravy v Chemosvit Folie a.s. se zpracováním 3D vizualizace meziobjektové vnitropodnikové dopravy mezi objekty 27, 35 a 36“, hlavní řešitel
 • Virtuální laboratoř pro výuku počítačové simulace a distribuovaných/paralelních výpočtů založených na metodě konečných prvků, hlavní řešitel
 • Hodnocení efektivity nasazovaní kontinuálních ekologických systémů dopravy surovin v průmyslových podnicích, hlavní řešitel
 • Simulační model logistiky haly H4A, spoluřešitel

Vzdelanie a odborný rast:

 • 1999: Ing. – Všeobecné strojařství, FVT TU v Košicích se sídlem v Prešove
 • 1999: doplňující pedagogické studium pro střední školy, TU v Košicích
 • 2004: PhD. – Báňská mechanizace, doprava a hlubinné vrtání, Fakulta BERG TU v Košicích
 • 2006: kurz vysokoškolské pedagogiky podle evropských standardů, TU v Košicích
 • 2008: doc. – Získávání a zpracování zemských zdrojů; na základě habilitačního řízení na Fakultě BERG TU v Košicích a obhajoby habilitační práce na téma „Příspěvek k modelování a simulaci vlastností dopravních pásů pro potřeby jejich projektování s aplikací na hadicové dopravníky“
 • 2012: certifikát International engineering educator „ING.PAED.IGIP“, International Society for Engineering Education
 • 2012: kurz manažerství kvality výuky na vysokých školách, TU v Košicích
 • 2014: prof. – Logistika; na základě inauguračního řízení na Fakultě BERG TU v Košicích a na základě inaugurační přednášky na téma „Výzkum dopravních prvků a zařízení v rámci vnitropodnikových logistických systémů“

Prax:

 • 2015-dosud: VŠLG o.p.s. Katedra logistiky a technických disciplín, Katedra magisterského studia

Odborné organizácie:

 • Acta Logistica Moravica – redakční rada
 • LOGI scientific journal on transport and logistics – redakční rada
 • Transport & Logistics International Journal – redakční rada
 • Underground Mining Engineering – Podzemni radovi – redakční rada

Publikácie

Monitoring of dependences and ratios of normal contact forces on hexagonal idler housings of the pipe conveyor / Vieroslav Molnár … [et al.] – 2015. In: Measurement. Vol. 64 (2015), p. 168-176. – ISSN 0263-2241 Způsob přístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026322411500010X.

[MOLNÁR, Vieroslav (20%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – ANDREJIOVÁ, Miriam (20%) – GRINČOVÁ, Anna (20%) – KOPAS, Melichar (20%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Finite element analysis of spiral strands with different shapes subjected to axial loads / Eva Stanová … [et al.] – 2015. In: Advances in Engineering Software. Vol. 83 (2015), p. 45-58. – ISSN 0965-9978 Způsob přístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965997815000058.[STANOVÁ, Eva (20%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – KMEŤ, Stanislav (20%) – MOLNÁR, Vieroslav (20%) – FABIAN, Michal (20%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Failure analysis of irreversible changes in the construction of the damaged rubber hoses / Gabriel Fedorko … [et al.] – 2015. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 58, no. P1 (2015), p. 31-43. – ISSN 1350-6307 Způsob přístupu: http://ac.els-cdn.com/S1350630715300832/1-s2.0-S1350630715300832-main.pdf?_tid=60df2bf0-7321-11e5-8571-00000aab0f6b&acdnat=1444902470_727856715e6c73accb1e184537d22af2.[FEDORKO, Gabriel (20%) – MOLNÁR, Vieroslav (20%) – DOVICA, Miroslav (20%) – TÓTH, Teodor (20%) – FABIANOVÁ, Jana (20%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Analysis of crane track degradation due to operation / Jozef Kuľka … [et al.] – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 59 (2016), p. 384-395. – ISSN 1350-6307 Způsob přístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S135063071530128X.[KUĽKA, Jozef (30%) – MANTIČ, Martin (30%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – MOLNÁR, Vieroslav (20%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Influence of tension and release in piped conveyor belt on change of normal contact forces in hexagonal idler housing for pipe conveyor loaded with material / Vieroslav Molnár … [et al.] – 2016. In: Measurement. Vol. 84 (2016), p. 21-31. – ISSN 0263-2241 Způsob přístupu: www.sciencedirect.com.[MOLNÁR, Vieroslav (20%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – STEHLÍKOVÁ, Beáta (20%) – MICHALIK, Peter (20%) – KOPAS, Melichar (20%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Finite element simulation of creep of spiral strands / Vladimír Ivančo, Stanislav Kmeť, Gabriel Fedorko – 2016. In: Engineering Structures. Vol. 117 (2016), p. 220-238. – ISSN 0141-0296 Způsob přístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029616300177.[IVANČO, Vladimír (34%) – KMEŤ, Stanislav (33%) – FEDORKO, Gabriel (33%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Failure analysis of increased rail wear of 200 tons foundry crane track / Jozef Kulka … [et al.] – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 67 (2016), p. 1-14. – ISSN 1350-6307[KUĽKA, Jozef (30%) – MANTIČ, Martin (30%) – FEDORKO, Gabriel (20%) – MOLNÁR, Vieroslav (20%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Possibilities of failure analysis for steel cord conveyor belts using knowledge obtained from non-destructive testing of steel ropes / Gabriel Fedorko … [et al.] – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 67 (2016), p. 33-45. – ISSN 1350-6307[FEDORKO, Gabriel (18%) – MOLNÁR, Vieroslav (18%) – FERKOVÁ, Želmíra (20%) – PETERKA, Pavel (18%) – KREŠÁK, Jozef (6%) – TOMAŠKOVÁ, Marianna (20%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Energy calculation model of an outgoing conveyor with application of a transfer chute with the damping plate / Vieroslav Molnár … [et al.] – 2016. In: Mechanical Sciences. Vol. 7, no. 2 (2016), p. 167-177. – ISSN 2191-9151[MOLNÁR, Vieroslav (25%) – FEDORKO, Gabriel (25%) – MIKUŠOVÁ, Nikoleta (25%) – KRÁĽ, Ján ml. (20%) – FERDYNUS, Mirosˆłav (5%)] (Scopus, WOS, Current Contest)

Extension of inner structures of textile rubber conveyor belt – Failure analysis / Gabriel Fedorko … [et al.] – 2016. In: Engineering Failure Analysis. Vol. 70 (2016), p. 22-30. – ISSN 1350-6307[FEDORKO, Gabriel (17%) – MOLNÁR, Vieroslav (17%) – MICHALIK, Peter (17%) – DOVICA, Miroslav (17%) – TÓTH, Teodor (16%) – KELEMENOVÁ, Tatiana (16%)] (Scopus, WOS, Current Contest)