V úterý 11.4.2023 proběhla prezentace paní Jany Orlové s tématem vstupu do Registru dárců kostní dřeně. Studenti byli obeznámeni s problematikou registru i samotného dárcovství. Registr dárců kostní dřeně je v podstatě databáze zdravých dobrovolníků ochotných darovat v případě potřeby malou část vlastních krvetvorných buněk. V případě, že dojde k hledané shodě pacienta a dárce, tedy tkáňové (transplantační) znaky dárce se shodují s tkáňovými znaky nemocného pacienta, provádí se nejčastěji darování krvetvorných buněk separací ze žilní krve.

Do náboru nových členů do Registru dárců kostní dřeně se zapojila většina přítomných studentů VŠLG v tolerované věkové hranici 18-35 let, kteří splňují deklarované zdravotní podmínky. Po prezentaci a diskuzi byl proveden dobrovolníkům samo-stěr slin z dutiny ústní a vyplněn dotazník; tím je registrace z hlediska dobrovolníka uzavřena. Plná shoda dárce s pacientem je nalezena jen u velmi malého procenta dobrovolných dárců, což v praxi znamená, že dobrovolný dárce je pouze v registru, ale k samotnému dárcovství ani nedojde. Každý registrovaný dárce má právo z registru kdykoliv vystoupit i bez udání důvodu, rovněž má právo proces darování kostní dřeně nepodstoupit.

Petra Nesvadbová, tajemnice rektora