Vysoká škola logistiky nabízí studentům bakalářského studia všech ročníků a specializací v akademickém roce 2021/2022 odbornou přípravu v nepovinném předmětu Odborné praktikum.
Tento předmět je vyučován ve spolupráci se Správou železnic, Oblastním ředitelstvím Ostrava. Výuka probíhá v Přerově.
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou řízení železniční dopravy a připravit je na odborné zkoušky potřebné pro manažerské funkce týkající se provozu železniční dopravy.

Správa železnic, s. o., nabízí úspěšným absolventům odborné přípravy po složení příslušných odborných zkoušek:

  • možnost brigády již v průběhu studia a přes letní prázdniny s nadprůměrnou hodinovou mzdou,
  • po úspěšném ukončení vysokoškolského studia možnost přijetí do zaměstnání,
  • zajímavou manažerskou práci na různých pracovních pozicích,
  • zaměstnanecké výhody podle kolektivní smlouvy.

Zájemci o tento bezplatně vyučovaný předmět se mohou do 15. 2. 2022 hlásit u Ing. Blanky Kalupové, Ph.D., kancelář: 308/309, tel.: 581 259 132 nebo 602 423 168, mail: blanka.kalupova@vslg.cz

Budoucnost patří dispečerskému řízení provozu

Centrální dispečerské pracoviště pro řízení železniční dopravy v Přerově

Informace o Správě železnic, s. o. lze získat na adrese www.spravazeleznic.cz

Organizační schéma Správy železnic