VŠLG pořádá již 7. ročník konference Pokrokové metody v logistice zaměřené na vývoj a využívání nových metod v této oblasti. Konference proběhne ve čtvrtek 7. dubna v budově školy. Tematicky je konference zaměřena především na oblasti modelování a managementu v kontextu Průmyslu4.0 i na další moderní metody. Přijaté příspěvky budou po recenzi publikovány v našem časopise Acta Logistica Moravica.

Za organizační výbor doc. Oldřich Kodym