Vysoká škola logistiky se významně podílela na organizaci semináře Zabezpečení školní sítě (když je peněz málo a času nedostatek) ve spolupráci s Krajským metodickým kabinet Digitální gramotnosti. Forma semináře byla online a uskutečnila se 29. 3. 2022 odpoledne v rozsahu 4 hodin.

Seminář je primárně určen pro správce školních sítí, případně učitele IT/IKT.

Tento seminář je dalším z řady seminářů v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425. Semináře na podporu rozvoje digitální gramotnosti jsou organizovány přibližně 1x měsíčně a zaměřují se na využití digitálních technologií pro podporu výuky.

Záznam ze semináře zde.