Seminář organizuje Krajský metodický kabinet Digitální gramotnosti ve spolupráci se vzdělávacím centrem VŠLG v Přerově. Seminář se uskuteční prezenčně v úterý 26. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 hod na Střední průmyslové škole v Přerově, Havlíčkova 2, v učebně 1/10. Konkrétní obsah a podrobnosti najdete v pozvánce. Seminář je určen pedagogickým pracovníkům, zejména středních i základních škol, kteří nemají s 3D tiskem žádné nebo jen minimální zkušenosti. Účast na semináři je bezplatná.

Počet účastníků je omezen na 15 osob. Registrace bude uzavřena 18. 4. 2022 nebo po naplnění kapacity a registrovaným budou následně zaslány aktuální informace. Zájemci o účast se mohou registrovat prostřednictvím registračního formuláře zde.

Tento seminář je dalším z řady seminářů v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (IKAP OK II), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425. Semináře na podporu rozvoje digitální gramotnosti jsou organizovány přibližně 1x měsíčně a zaměřují se na využití digitálních technologií pro podporu výuky.