S blížícími se Vánocemi pořádá Akademický senát VŠLG tradiční Vánoční den spojený s pasováním 1. ročníku Bc. studia. Akce proběhne v přízemí hlavní budovy VŠLG v Přerově a jsou na ni zváni všichni studenti i zaměstnanci VŠLG.

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D. v. r.
předseda Akademického senátu