Ve dnech 5. – 7. 6. 2024 se uskutečnila třídenní stáž našeho studenta 2. ročníku Jonáše Vybírala na odboru strategie Ministerstva dopravy ČR. Program stáže a roli mentora a průvodce v jedné osobě si vzala na starost paní Ing. Renáta Slabá, Ph.D., která se s našimi studenty seznámila již na jarní vyžádané přednášce na téma Statistiky v dopravě. Není proto divu, že část stáže byla věnována přípravě Ročenky dopravy ČR za rok 2023 (částečně ve spolupráci se zástupcem společnosti Trexima, která je externím dodavatelem pro MD v oblasti statistik). Vzhledem k požadavkům na rozšíření Ročenky o další údaje z oblasti životního prostředí a ekologie se Jonáš seznámil a problematiku diskutoval i s Mgr. Robertem Spáčilem, Ph.D., který se tomuto tématu věnuje na MD dlouhodobě. 

Kromě zajímavých setkání na téma statistiky dopravy paní Slabá zařídila i pracovní schůzku Jonáše s (možná budoucími) kolegy Ing. Michalem Kliským a Ing. Petrem Merežkem, Ph.D., kteří se stali (zatím jen neoficiálně) Jonášovými poradci pro zpracování jeho bakalářské práce na téma Železniční nádraží v ČR. Cílem práce bude kategorizace železničních nádraží v ČR, jejich pasportizace, správa a rozvoj, a to ideálně s využitím zahraničního know-how. Během stáže se Jonáš zúčastnil i jednání o přípravách VRT pro osobní dopravu Praha – Wroclaw a seznámil se i s přípravami Koncepce nákladní dopravy ČR.

Velmi děkujeme paní Slabé za její ochotu a čas, který Jonášovi věnovala!

Ing. Jan Tichý, Ph.D., odborný asistent KBS