V uplynulých 2 týdnech absolvovali studenti posledních ročníků bakalářského i navazujícího magisterského studia Státní závěrečné zkoušky již podle nově potvrzené akreditace.

Celkem SZZ absolvovalo 93 studentů Bc. a 69 studentů NMgr. studia.

Úspěšným absolvováním Státní závěrečné zkoušky bakalářského programu Logistika získalo 68 absolventů titul v profilaci Logistika v dopravě, 13 v profilaci Logistika ve službách a 6 v profilaci Informatika pro logistiku. V navazujícím magisterském programu Logistika získalo 9 absolventů titul v profilaci Logistika a řízení výroby, 51 v profilaci Logistika a řízení dopravy, 1 v profilaci Logistika a řízení služeb a 7 v profilaci Informatika pro logistiku a řízení.

Celkem 4 bakaláři a 8 navazujících magistrů ukončilo své studium s vyznamenáním.

Gratulujeme novým absolventům a těšíme se na setkání s nimi při slavnostním aktu promoce.

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym, MBA, prorektor pro vzdělávání