Mezi partnerské instituce VŠLG v rámci programu Erasmus je od loňského roku i soukromá vysoká škola Akademie společenských věd (Społeczna Akademia Nauk) se sídlem v polské Lodzi. Na začátku letošního semestru jsme pro rozšíření mezinárodní spolupráce na VŠLG přivítali dr. Grzegorze Mazurkiewicze, místopředsedu představenstva společnosti LODZistics a odborného asistenta ze SAN.  Přerovské setkání bylo natolik úspěšné, že dr. Grzegorze Mazurkiewicz projevil zájem o krátkou výukovou mobilitu na naší instituci. Minulý týden tak výuku druhých ročníků zpestřila dynamická hodina plná zajímavostí z českého i polského prostředí obchodu a logistiky.  Ačkoliv veškeré aktivity probíhali v angličtině, dr. Mazurkiewicz předvedl i skvělou znalost základů češtiny.

Veronika Matějíčková, Erasmus institucionální koordinátor