VŠLG
MENU

Organizace výuky a studia na VŠLG od ledna 2021 v souvislosti s Covid-19

22.01.2021

Prezenční zkoušky se mohou konat, a to za maximálního počtu 10 přítomných osob. VŠLG povoluje distanční zkoušení pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. O způsobu vykonání zkoušky rozhoduje příslušný vyučující. Zkoušky jsou vypisovány v ISIS a student musí být ke zkoušce přihlášen.

Na základě rozhodnutí rektora se zkouškové období zimního semestru akademického roku 2020/2021 prodlužuje do konce výuky letního semestru akademického roku 2020/2021 a  poplatky za termíny zkoušek mimo termíny vypsané v řádném zkouškovém období se promíjí.

Povolené jsou individuální konzultace (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Přijímací zkoušky pro uchazeče na VŠLG se mohou konat za účasti nejvýše 10 přítomných osob.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jedná s Ministerstvem zdravotnictví o možnostech dalších výjimek pro vysoké školy.

O průběhu výuky a studiu v letním semestru na VŠLG Vás budeme informovat před jeho zahájením.

Usnesení vlády č. 1377 ze dne 23.12.2020  s účinností ode dne 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021, zde.
Usnesení vlády č. 13 ze dne 7.1.2021 s účinností od 11. ledna 2021 do 22.1.2021, zde.
Usnesení vlády č. 56 za dne 22.1.2021 s účinností od 23. ledna 2021 do 14.2.2021 včetně, zde.