Slavnostní předávání certifikátů proběhlo v rámci promocí absolventů navazujícího magisterského studia, které se konalo 29. června 2023 v Městském domě v Přerově. Úspěšní absolventi obdrželi nejen vysokoškolský diplom, ale i současně mezinárodně uznávaný certifikát kandidát logistiky ECBLc v úrovni Master. Certifikát kandidátům logistických profesionálů předal prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., DBA, president České logistické asociace a rektor Vysoké školy logistiky. Své majitele z Vysoké školy logistiky zná 39 certifikátů jarního kola 2023. Program certifikace Evropské logistické asociace (ELA) je řízen Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL), která je nezávislým orgánem složeným ze zástupců z členských zemí ELA. Cílem ELA je zvyšování úrovně kvalifikace evropských logistických odborníků, a tím jejich uplatnění na národní i evropské úrovni.