Ve středu 28. 6. 2023 se Vysoká škola logistiky o.p.s. zapojila do olomouckého workshopu Rozvoj železniční infrastruktury pro potřeby bezemisních vozidel, který organizovalo sdružení Zelená železnice ve spolupráci se Správou železnic. Obsah workshopu vycházel z nových požadavků plynoucích z klimatických dohod, energetických rizik a energetické soběstačnosti při využívání vozidel s novými technologiemi. Na workshopu vystoupili a diskutovali zástupci správce infrastruktury, výrobců vozidel, výzkumných organizací, dopravců a objednatelů dopravy. Účastníci se zaměřovali na rozvoj liniové elektrizace železniční infrastruktury a rozšiřování doplňující energetické infrastruktury pro využití hybridního pohonu, vodíkového pohonu, apod. Zároveň se účastníci podrobněji zabývali také investičními a provozními náklady na budování takové infrastruktury, získáváním zdrojů na pokrytí těchto nákladů a vytvářením plánů na její výstavbu.

Michal Turek, zástupce vedoucí Katedry bakalářského studia