Ve dnech 28. a 29. června proběhly slavnostní promoční akty absolventů studijního programu Logistika. V tomto akademickém roce úspěšně absolvovalo 71 studentů bakalářské studium a 63 studentů studium navazující magisterské. Bakaláři a inženýři obdrželi svůj vysokoškolský diplom.

Přejeme všem absolventům hodně štěstí v osobním a hodně úspěchů v profesním životě.

Oldřich Kodym, prorektor pro studium