Na konci listopadu se studenti 2. a 4. ročníku zúčastnili odborného fóra Zelená železnice pro Evropu, které ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci organizovala Hospodářská komora ČR a Správa železnic, státní organizace. Na odborném fóru nejprve vystoupili zástupci Svazu osobních železničních dopravců, z.s. (SVOD Bohemia) a Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky (ŽESNAD.CZ) k tématu „Požadavky a priority dopravců ve vztahu k udržitelnému užití železniční dopravní cesty“ a následně vystoupili zástupci Správy železnic, s.o. k tématu „Postup řešení v rámci investičních akcí správce infrastruktury“. K výše uvedeným tématům dále proběhla diskuze se studenty vysokých a středních škol a byla jim nabídnuta spolupráce při zavádění bezemisní železniční dopravy.

Ing. Michal Turek, Ph.D., zástupce vedoucí Katedry bakalářského studia