4. května se na Vysoké škole logistiky uskutečnil další ročník každoroční konference Pokrokové metody v logistice, která je určena především pro studenty doktorského studia, ale i jako odborné setkání logistické veřejnosti a studentů logistických studijních programů.

Konference se zúčastnili studenti 4 vysokých škol z ČR i zahraničí: Technická univerzita Košice, Žilinská univerzita v Žilině, VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoká škola logistiky Přerov.

Bylo předneseno celkem 8 příspěvků:

•             Projekt zefektívnenia činnosti výrobnej prevádzky Gemerka

•             Využití mikrodepa v systému městské logistiky

•             Procesní řízení a modelování procesů v logistice

•             Logistika a koncept Průmysl 5.0

•             Modulárne prvky banských dopravných systémov v simulačním programe

•             Výdajné automaty jako súčasť robotizovaných pracovísk

•             Koncept inteligentního města

•             Přehled zpětné logistiky ve městě

Příspěvky byly odborně na výši, ať už prezentovaly konkrétní výstupy práce studenta, nebo na druhé straně se zabývaly dalším vývojem logistických aktivit. Po odborném programu následovala pro zájemce z řad účastníků exkurze do Pivovaru Zubr.

Příspěvky prezentované na konferenci budou zveřejněny v časopise Acta logistica Moravica.

Děkuji všem účastníkům za přednesené příspěvky a spoluorganizátorům za podíl na úspěšném průběhu konference.

Oldřich Kodym, prorektor pro vzdělávání