Dne 9.5.2024 dopoledne se v prostorách VŠLG o.p.s. v Praze uskutečnila přednáška ředitele společnosti ČSAD Střední Čechy a.s. pana RNDr. Štěpána Ševčíka na téma Dopravní firma současnosti, jejímž obsahem bylo povídání věnované fungování autobusového dopravce s dopravním parkem o rozsahu 250 autobusů, přibližně 280 řidičů a 320 zaměstnanců.

V průběhu povídání o provozu dopravní firmy, jejíž doménou je provoz veřejné linkové vnitrostátní dopravy, byla podrobně diskutována oblast ne/dostatku řidičů, jejich kvalifikace, nároky na jejich práci, smluvní zajištění provozování služby v rámci závazku veřejné služby, podmínky výběrových řízení na provozovatele autobusové dopravy, možnosti dotačních titulů na nákup nových autobusů, problematika integrovaných systémů a role dopravce v nich. Samozřejmě došlo i na ekonomické otázky, které jsou v současné době často spojovány s ekologickými a politickými požadavky společnosti, jako např. Green Deal, elektromobilita, alternativní paliva, design autobusů, odbavovací systémy ap.)

Pozvánka zde

Ing. Jan Tichý, Ph.D., odborný asistent KBS