Dne 14.3.2024 dopoledne se v prostorách VŠLG o.p.s. v Praze uskutečnily krátce po sobě dvě přednášky zástupců Ministerstva dopravy ČR, tj. přednáška paní Ing. Renáty Slabé, Ph.D. z odboru strategie MD na téma „Statistika v dopravě se zaměřením na nové údaje v Ročence dopravy ČR“ a přednáška paní Ing. Pavlíny Tomkové z odboru drážní dopravy MD, konkrétně vedoucí oddělení rozvoje železniční a kombinované dopravy na téma „Aktuální situace na poli kombinované dopravy“.

Celá akce byla plná aktuálních informací v oblasti sběru statistických informací, tj. jakým způsobem jsou zjišťována data uvedená v Ročence dopravy ČR a jakým způsobem se na tom podílí interní zaměstnanci MD a externí subjekty. Krásy a úskalí této činnosti Ministerstva dopravy coby celostátního řídícího orgánu v oblasti dopravy měla paní Slabá připravené pečlivě na cca 30 slajdech a spolu s povídáním jsme mohli její znalosti a rady poslouchat zhruba 60 minut.

Druhá přednáška paní Tomkové, též přibližně na 30 slajdech a na 60 minut, byla věnována z části aktuálnímu dění v kombinované dopravě, jejím výhodám a nevýhodám oproti dopravě čistě silniční a legislativním a ekonomickým opatřením na její podporu. Závěr přednášky byl pro studenty přínosem z edukativního pohledu, neboť prezentace obsahovala fotky a komentář k současným dopravním a přepravním prostředkům používaným v kombinované dopravě nejčastěji.

Na závěr byla studentům VŠLG nabídnuta možnost zúčastnit se bezplatného školení v oblasti kombinované dopravy v rámci programu pořádaného Ministerstvem dopravy ČR a Centrem dopravního výzkumu v.v.i. Setkání se zúčastnilo asi 30 studentů 1. a 2. ročníku bakalářského studia a několik kolegů pedagogů z VŠLG.

Tímto klidným a pohodovým setkáním byla, doufejme, navázána hlubší, i když zatím neformální, spolupráce MD ČR a VŠLG o.p.s., kterou bychom rádi rozvíjeli v oblastech jako bakalářské a diplomové práce, exkurze studentů. Pro vybrané zájemce se snažíme domluvit i krátkodobé stáže na Ministerstvu dopravy ČR.

Pozvánka zde

Ing. Jan Tichý, Ph.D., odborný asistent