Profesor Alexander Olegovič Balobanov z Oděské národní námořní univerzity přednášel studentům na Vysoké škole logistiky v Přerově o logistice v námořní dopravě.

Profesor Balobanov rozvíjí moderní odvětví námořního práva související s bezpečností lodní dopravy, regulací námořních přístavů a námořním pojištěním. Jeho výzkumná činnost podporuje rozvoj námořního průmyslu a vzdělávání pro podnikatelské subjekty v námořní dopravě. Působí jako profesor na katedře námořního práva na Oděské národní námořní univerzitě. Jako uznávaný praktik s 45 letou zkušeností poskytoval také například vědecké a praktické rady přístavům Mariupol, Cherson, Černomorsk, Južne, Izmajil, Asociaci přístavů Ukrajiny.

V přednášce na přerovské vysoké škole zdůraznil význam dopravní logistiky, která vyžaduje vysokou úroveň přepravních služeb a kontrolu nad tokem surovin, komponentů a hotových výrobků po celém světě a zároveň umožňuje flexibilitu reagovat na rychlé změny trhu. Zvláště důležité jsou faktory jako flexibilita, rychlost a spolehlivost. Dále studentům vysvětlil, jak fungují mezinárodní obchodní vztahy a logistické procesy. Akcent kladl na právní problematiku multimodální dopravy, která nabyde na významu po obnovení přepravních řetězců z Asie do Evropy, protože stávající trasy budou opuštěny. V rámci smluvních pravidel se jedná o podmínky souboru smluv, které se propojují, poskytují mechanismus pro logistické systémy, jako jsou smlouvy o prodeji, přepravě, překládce, skladování, službách, ale také smlouvy, které podporují logistiku v rámci řetězce. Proces logistických systémů pro řízení toku je dán podmínkami současné právní úpravy.  

Profesor Balobanov přijal úkryt v Přerově před válečným konfliktem, který zužuje Ukrajinu. K České republice má přátelský vztah, jeho strýc padl při osvobozování Československa v roce 1945 v Dolanech u Olomouce, kde je jeho jméno na pomníku Rudoarmějcům. Pravidelně již od dětství sem jezdil zavzpomínat na svého strýce s rodinou. S profesorem Balobanovem jsme zůstali v kontaktu a věříme, že v rámci spolupráce rozšíříme odbornou úroveň v logistice námořní dopravy.