Dr. Dočkalíková se zúčastnila dne 14. 3. 2023 semináře s názvem „Jak správně vykazovat do systému EKO-KOM“. Cílem semináře bylo prohloubení znalostí obalového zákona, vysvětlit činnost systému EKO‑KOM jako autorizované obalové společnosti a také přiblížit strukturu čtvrtletního výkazu o produkci obalů. Praktické znalosti budou využity v předmětech zaměřených na logistiku služeb.

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková Ph.D., vedoucí Katedry bakalářského studia