Název projektu: Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti telematiky a dopravní telematiky v Olomouckém kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.05/03.0032
Doba trvání projektu: 1. 2. 2012 – 31. 12. 2013
Příjemce podpory: KPM CONSULT, a.s.
Partneři projektu: Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje
Vysoká škola logistiky o.p.s.
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory: 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je přenos nejnovějších poznatků z oboru telematiky (a dopravní telematiky), včetně vytvoření studijních opor, umožňující provázání dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním. Záměrem je tvorba a pilotní ověření čtyř studijních opor (učebních a pracovních textů, odborné literatury, atd.), které budou zaměřeny na 4 cílové skupiny: skupinu pracovníků státní správy a územní samosprávy ve městě a obcích Olomouckého kraje, která bude doplněna o tzv. uživatelskou sféru, tedy zástupce Integrovaného záchranného systému, dále skupinu dodavatelské sféry telematických řešení, dopravce v dopravním systému veřejné dopravy Olomouckého kraje a poslední pracovníky přepravních a speditérských firem.
Ke všem výše uvedeným vzdělávacím modulům budou vytvořeny studijní opory, učebnice a pracovní texty. Pilotní ověření vzdělávacích modulů bude realizováno na konkrétních případových a ekonomických studiích z prostředí Olomouckého kraje.