Název projektu: Nebojíme se techniky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.26/01.0055
Doba trvání projektu: 1. 4. 2012 – 30. 6. 2014
Příjemce podpory: Vysoká škola logistiky o.p.s.
Partneři projektu: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3
Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.
Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Informace o projektu

Projekt trval téměř dva a čtvrt roku a byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem projektu bylo zvýšení motivace žáků středních škol v Olomouckém kraji k pokračování ve studiu oborů technického směru na vysokých školách. Potřeba realizace projektu vyplynula z nedostatku odborníků s technickým vzděláním. Projekt se snažil motivovat žáky k technickému vzdělání, vytvářet vztah k technice, rozvíjet tvořivé technické myšlení a ukázat žákům uplatnitelnost na trhu práce v pozicích různé úrovně. V rámci projektu byly vytvořeny tematické publikace a výukové spoty se záběry z praxe, které zatraktivňují stávající předměty fyzika, matematika a informatika vyučovaných na středních školách. Pilotní výuka byla ve školním roce 2013 / 2014 realizována ve výuce partnerských škol (Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o., Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3) a bylo do ní zapojeno na 271 žáků a 10 pedagogických pracovníků. Studium na vysoké škole je přelomovou životní etapou. Během studia na vysoké škole se ze studentů stávají samostatní lidé, kteří vědí, co od dalšího života chtějí očekávat, vědí proč a do čeho své úsilí investovat, ať si volí jakýkoliv obor svého zájmu. Na akademické půdě vysoké školy se koncentrují jak akademičtí pracovníci – odborníci, kteří pomohou orientovat se v prestižních oborech, ale také zástupci komerční (výrobní) sféry, kteří naopak pomohou získané vědomosti, dovednosti či kompetence aplikovat do praxe. Studenti mají možnost pracovat s drahými přístroji, navštěvovat moderně vybavené laboratoře, jezdit na zahraniční studijní pobyty, poznávat nové lidi se stejným nebo podobným zájmem, kteří se mohou stát jejich přáteli (partnery) po celý zbytek života. V neposlední řadě zdárným zakončením vzdělání na vysoké škole získává absolvent společenskou prestiž a často i lépe placená pracovní místa.
Ne nadarmo se říká, že: „Vzdělání je nejlepší investicí do budoucna“. Toto tvrzení platí obecně pro všechna vzdělávání, ale pro to vysokoškolské platí dvojnásob.