Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu

Název projektu: Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0115
Příjemce podpory: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Partneři projektu: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Sdružení profesního terciárního vzdělávání, o.s.
Vysoká škola logistiky o. p. s.
Termín realizace: 1. 11. 2011 - 31. 1. 2014
Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na inovaci výstupů a metod výuky bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu (VŠN). Jeho realizací dojde k seznámení okruhu pracovníků zapojených VŠN s moderními metodami a postupy v terciárním vzdělávání. Zapojené VŠN pak podle svých možností a podmínek akreditace tyto poznatky, zejm. co se týče výstupů z učení (po diskuzi se zástupci z praxe), metod výuky a hodnocení studentů, aplikují na akreditované programy z oblasti stavebnictví, logistiky a ekonomiky. Projekt bude rovněž usilovat o propojení kreditů s metodami hodnocení a studijní zátěží modulů koncipovaných na výstupech z učení i vytvoření uceleného systému kompatibilního na VŠTE a VŠLG. Součástí pilotního ověření nových metod a postupů bude účast vzorku studentů VŠLG u žadatele v rámci týdenní projektové výuky, která je v českých reáliích neobvyklou – konkrétně předmětů Projekt a International Business Week. Po vyhodnocení budou poznatky shrnuty do příručky a prezentovány na závěrečné konferenci.

Harmonogram klíčových aktivit:

  • Příprava pracovníků na moderní metody a postupy v terciárním vzdělávání (listopad 2011 – leden 2013)
  • Individuální úpravy metod výuky a hodnocení studentů v rámci akreditovaných programů (duben 2012 – březen 2013)
  • On-line výuka (duben 2012 – březen 2013)
  • Pilotní ověření (březen 2013 – červenec 2013)
  • Hodnocení zkušeností a přínosu projektu (červen 2013 – leden 2014)