Probíhající projekt

Název školy:

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Název projektu:

Implementace městské logistiky do procesu plánování udržitelné městské mobility

Identifikační kód:

CK03000085

Poskytovatel podpory:

Technologická agentura ČR

Doba řešení:

Leden 2022 – červen 2024

Hlavní příjemce:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Další účastník:

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Program:

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentální vývoje a inovací v oblasti dopravy - Doprava 2020+

 

Informace o projektu

Cílem projektu je implementace městské logistiky do procesu plánování udržitelné městské mobility. Základní koncept projektového návrhu bude vycházet z multimodálního přístupu a opatření v nákladní dopravě, která jsou uvedená v Koncepci nákladní dopravy. Je potřeba zdůraznit, že multimodální přístup musí být přitom výhodný nejen z pohledu životního prostředí, udržitelného vývoje a veřejného zdraví, ale rovněž jako ekonomicky výhodná alternativa. Výstupem projektu bude Metodika pro městskou logistiku - nákladní doprava jako součást udržitelné městské mobility. Metodika se bude zabývat nákladní dopravou ve městech a její vlastní náplní bude optimalizace nákladní dopravy ve městech.

Leták zde