Ohlédnutí za 7. mezinárodní konferencí Logistika – Ekonomika – Praxe 2018

Studenti VŠLG a odborná veřejnost měli možnost se 28. 11. 2018 zúčastnit mezinárodní konference, jejíž hlavním cílem byla prezentace znalostí a zkušeností vysokoškolských pracovníků, výzkumných pracovníků a odborníků z praxe z oblasti logistiky, dopravy a ekonomiky. Hlavním organizátorem této akce byl internetový časopis Logistický monitor se sídlem v Žilině. Letošní 7. ročník konference se poprvé konal v Přerově v prostorách partnerské Vysoké školy logistiky. Konference se zúčastnili a své příspěvky prezentovali vysokoškolští pracovníci Žilinské univerzity v Žilině a Vysoké školy logistiky. Zajímavá témata přednesli odborníci z praxe, a to z organizací Svaz spedice a logistiky České republiky, Správa železniční dopravní cesty, s. o., Meopta – optika, s.r.o., OLTIS Group a.s. a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. V oblasti dopravy byla prezentována témata: Udržitelnost dopravy, Atributy udržitelnosti železnice v dopravním systému společnosti, Dlouhodobá strategie SŽDC, Infrastruktura silniční dopravy střední Moravy, Efektivní řízení silniční nákladní dopravy a Trendy postavení zasilatele v přepravním řetězci. V oblasti logistiky zazněly zajímavé konferenční příspěvky jako Řízení logistických procesů s využitím pokročilého sytému plánování v prostředí diskrétní výroby, Simulace zásobování zpracovatelských linek a Blockchain v řízení dodavatelských řetězců. Postavení dopravy v city logistice prezentoval příspěvek Nové požadavky na městskou logistiku v oblasti zásobování. Celý den se nesl v přátelské atmosféře a konference splnila svůj cíl. Všem přednášejícím i účastníkům konference z řad logistických firem, dopravních firem a studentů patří naše poděkování. Informace o konferenci jsou dostupné na webových stránkách časopisu Logistický monitor www.logistickymonitor.sk. Televize Přerov odvysílala v rámci Přerovských aktualit ze dne 30. 11. 2018 videopříspěvek dostupný na https://youtu.be/A7qUpY48_08?t=210. autorka: Ing. Blanka Kalupová