Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Odborný asistent

Škola

Vysoká škola logistiky

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Odborné zaměření:

  • Logistika veřejné dopravy
  • Logistika silniční dopravy
  • Ekonomika dopravy
  • Kalkulace nákladů dopravního provozu

Praxe:

  • 2004 - 2016 ČSAD Praha holding a.s.
  • 2017-2020 Rextim holding a.s.
  • 2020 - dosud Ministerstvo dopravy ČR

Publikace

TICHÝ, J.: KALKULACE NÁKLADŮ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ, ISBN: 978-80-260-9699-3, IODA, z.s., Počet stran: 45, Podíl: 100%, Rok: 2017

TICHÝ, J.: EKONOMIKA PODNIKU, ISBN: 978-80-260-9699-3, IODA, z.s., Počet stran: 45, Podíl: 100%, Rok: 2016

TICHÝ, J. a kol.: VEŘEJNÁ DOPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE (kap. Systém veřejné dopravy, Financování dopravy, Kalkulace nákladů v dopravě), ISBN: 978-80-260-8734-2, IODA/Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Počet stran: 52, Podíl: 25%, Rok: 2016.

TICHÝ, J.: ZÁKLADY PODNIKOVÉ EKONOMIKY, ISBN: 978-80-01-04763-7, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2011, Počet stran: 82, Podíl: 100%

Články:

NOWAK, J., MRŇOVÁ, Z., TICHÁ, A., TICHÝ, J., VÁZLEROVÁ, M.: Differences in the cost calculation for construction work, road transport and watter supply. In 4th World Multidisciplinary Civil Engineering Architecture - Urban Planning Symposium. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. UK: IOP Conference Series, 2019. pp. 1-9. ISSN: 1757-8981.

ŘÍHA, Z., TICHÝ, J.:  The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport, In: Proceedings of 20th International Conference Transport Means 2016. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2016. pp. 778-783. ISSN 1822-296X.

TICHÝ, J., TICHÁ, A.: Budování informačního systému pro podporu facility managementu, ISSN 1801-4399, TZB-info, Recenzovala: doc.Ing.Viera Somorová, PhD. (STU Bratislava), Článek dostupný zde: http://www.tzb-info.cz, Podíl: 80: Rok: 2016

Software:

CosTra - Cost of Transportation, software na kalkulaci nákladů, http://www.costra.cz

IODA - databáze údajů o dopravě a ekonomice dopravy, http://www.ioda.cz

VýRočenky - databáze dokumentů s údaji o dopravě a ekonomice dopravy, http://www.vyrocenky.cz