doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Docent a vedoucí Edukačního centra v Praze

Škola

Vysoká škola logistiky

doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Odborné zaměření:

 • Ekonomie
 • Ekonomika dopravy
 • Historie dopravy

Projekty:

 • H2AC4schools –  Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem; 2017 – 2020; v rámci česko-saské spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020,
 • Popularizace vědy a výzkumu na ČVUT, 2012 – 2014, ESF, MŠMT ČR
 • Multimodální doprava v Ústeckém kraji se zaměřením na chemický průmysl, 2018, studie pro Ústecký kraj v rámci projektu ChemMultimodal
 • Studie dopravního zatížení vycházející z vybudování rozvojové zóny v oblasti kolejiště Východního nádraží v Děčíně, 2019, studie pro Magistrát města Děčína

Vzdělání a odborný růst:

 • 1988 - 1992: Střední průmyslová škola strojní a dopravní v Děčíně, obor Provoz a údržba dopravních prostředků
 • 1993 - 1998: Fakulta dopravní  ČVUT v Praze
 • 2005: Fakulta dopravní  ČVUT v Praze, Obhajoba disertační práce na téma Externality v dopravě z pohledu ekonomické teorie, získání titulu Ph.D., obor Technologie a management dopravy a telekomunikací
 • 2016: Jmenován docentem v oboru Technologie a management dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT, habilitační přednáška na téma:Komparace různých přístupů k řešení externalit v dopravě
 • Člen oborových rad na DFJP Univerzity Pardubice a FPEDAS Univerzity Žilina, člen Akademické rady Vysoké školy logistiky.

Praxe:

 • Spolupráce s profesním sdružením ČESMAD a jednotlivými dopravci na nejrůznější dopravně-ekonomická témata, viz například: Index CESMAD Bohemia

Publikace

Říha, Z., Dočkalíková, I., Tichý, J. and Koštiaľ, D. Solving transportation externalities, economic approaches, and their risks. Open Engineering, vol. 12, no. 1, 2022, pp. 1-10. https://doi.org/10.1515/eng-2022-0001

Říha, Z. and Dočkalíková, I. Economic aspect of combined transport. Open Engineering, vol. 11, no. 1, 2021, pp. 994-999. https://doi.org/10.1515/eng-2021-0095

Gnap, J., Říha, Z., Semanová, S. Proposal of Methodology to Calculate Necessary Number of Autonomous Trucks for Trolleys and Efficiency Evaluation. Open Engineering, 2020, 10 (1). ISSN 2391-5439. online:  https://doi.org/10.1515/eng-2020-0013.

Říha, Z. Sdílená ekonomika. In Svítek, M., Postránecký, M. a kol. Města budoucnosti. NADATUR, 2018. ISBN 978-80-7270-058-5. (kapitola v knize)

Baroch, V., Říha, Z. Web Application for Indexation of Costs in Freight Road Transport. Transport Means 2017 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2017, s. 677-682. ISSN 1822-296X.

Říha, Z., Tichý, J. The Measure for Costs Indexation in Road Freight Transport. Transport Means 2016 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2016, s. 778-783. ISSN 1822-296X.

Říha, Z., Tichý, J., Smíšek, O. Utilization of CNG and LNG in Transportation. 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, book 5: Ecology, Economics, Education and Legislation. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2016, s. 901-907. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-66-7.

Říha, Z., Tichý, J. The Costs Calculation and Modelling in Transport. Transport Means 2015 - Proceedings of the International Conference. Kaunas: Technical University, 2015, s. 388-391. ISSN 1822-296X.

Říha, Z. - Soušek, R.; Allocation of Work in Freight Transport, In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014, p. 347-350. ISSN 1822-296X.

Říha, Z. - Skolilová, P.;Discriminatory Pricing in the Passenger Air Transport, In: TRANSPORT MEANS 2014. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2014, p. 296-299. ISSN 1822-296X.

Říha, Z. - Hornyák, P.; Railway Transport Means from the Marketing Viewpoint; In: Transport means. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2012, p. 263-266. ISSN 1822-296X.

Říha, Z. - Fojtík, P.; Jak se tvoří město: vývoj dopravního systému Prahy v období průmyslové revoluce; 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. 188 s. ISBN 978-80-01-05029-3. (kniha)