VŠLG
MENU

Katedra bakalářského studia

Dopravní
logistika

Cílem studia oboru Dopravní logistika je získání komplexních znalostí problematiky přepravy hmot. Absolventi se v rámci studia naučí využívat moderní výpočetní techniku a softwarové prostředky k řízení dopravních toků uvnitř státu i na mezinárodní úrovni.

Logistika
služeb

Obor logistika služeb má za úkol vychovat odborníky pro řízení pohybu nehmotných – hypotetických produktů souvisejících i se službami spedičními a s agendou související s exportem nebo importem produktů.

Informační
management

Naučte se využívat moderní prostředky řídící techniky a informatiky v oblasti logistiky dopravy i služeb. Budete schopni řídit výpočetní systémy menšího rozsahu včetně správy serverů a počítačových sítí a naučíte se plánovat jejich rozvoj.

Logistika
cestovního
ruchu

Staňte se odborníkem na logistiku cestovního ruchu. Budete schopni samostatně organizovat a plánovat nejen přesuny turistů, ale i zařazení lokalit do turistických celků. Naleznete uplatnění v cestovních kancelářích či u dopravců s osobní přepravou.