VŠLG
MENU

Katedra bakalářského studia

Logistika v dopravě

Cílem studia specializace Logistika v dopravě je získání komplexních znalostí problematiky přepravy hmot. Absolventi se v rámci studia naučí využívat moderní výpočetní techniku a softwarové prostředky k řízení dopravních toků uvnitř státu i na mezinárodní úrovni.

Logistika ve službách

Specializace Logistika ve službách má za úkol vychovat odborníky pro řízení pohybu nehmotných – hypotetických produktů souvisejících i se službami spedičními a s agendou související s exportem nebo importem produktů.

Informatika pro logistiku

Naučte se využívat moderní prostředky řídící techniky a informatiky v oblasti logistiky dopravy i služeb. Budete schopni řídit výpočetní systémy menšího rozsahu včetně správy serverů a počítačových sítí a naučíte se plánovat jejich rozvoj.