VŠLG
MENU

Ing. Růžena Caletková

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Odborný asistent

Tajemnice Katedry NM

Odborné zaměření

 • Logistika služeb
 • Ekonomika podniku
 • Podnikové finance

Projekty:

 • CZ.1.07/1.1.00/14.0170 EKONOM – nové formy výuky ekonomických odborných předmětů,  lektor/metodik
 • MV-104766-1/VSE-2012 Analýza služeb veřejné správy – pilotní projekt, řešitel

Vzdělání a odborný růst

 • 1977: Střední ekonomická škola v Přerově, všeobecná ekonomika
 • 1982: VŠB Ostrava, fakulta ekonomická – ekonomika průmyslu

Praxe:

 • 1982-1990:    Přerovské strojírny s. p. Přerov, Odbor ekonomického rozvoje
 • 1990-1994:    Přerovské strojírny a. s. Přerov, Odbor finanční
 • 1994-1998:    PSP Engineering a. s. Přerov, Odbor finanční
 • 1998-2000:    PS Panelárna Olomouc, Odbor finanční
 • 2001-2005:    PSP Engineering a. s. Přerov, Odbor ekonomický
 • 2002-2009:    CZMT a. s. Praha, sekce ekonomika a finance
 • 2009 -dosud: VŠLG o.p.s. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín, Katedra magisterského studia

Pedagogické zaměření

 • Logistika služeb
 • Služby hospodářské povahy
 • Účetnictví

Výběr z publikací

 • HALÁSEK, DUŠAN A KOL. Logistika v odvětvích služeb. 1. vydání. Přerov: Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov. 2013. 335 s. ISBN 978-80-87179-30-7.
 • Kolektiv autorů. Zavádění projektové výuky do ekonomických předmětů. Metodická příručka pro pedagogy středních škol. 2013.
 • HALÁSEK, Dušan a Růžena CALETKOVÁ: Služby hospodářské povahy. 1. vyd. Přerov: Vysoká škola logistiky. 2015. 164 s. ISBN 978-80-87179-36-9.