VŠLG
MENU

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

Místnost: 303

Docent

Odborné zaměření

 • Strategický marketing
 • Ekonometrické modelování poptávky

Projekty:

 • Analýza mobility pracovní síly v regionu. MUBEA, 2016 (řešitelé: Bučková V., Grosová S., Kafka L., Peterek K., Turek M.)

Vzdělání a odborný růst

 • 978: Ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu, VŠCHT Praha (Ing.)
 • 1981: (CSc.)
 • 2000: Doc.

Praxe:

 • 1978 -1982: aspirant VŠCHT Praha
 • 1982-2001: odborná asistentka VŠCHT
 • 2001- trvá: docent VŠCHT
 • 2006- 2014: vedoucí ústavu VŠCHT Praha
 • 2012 – trvá: VŠLG o.p.s. Katedra logistiky a technických disciplín, Katedra magisterského studia

Studijní pobyty:

 • Management Akademie Muenchen, 1991, 3 měsíce, SRN

Pedagogické zaměření

 • Marketing
 • Management
 • Manažerské účetnictví

Odborné organizace

 • Organizace – Česká marketingová společnost, Česká logistická asociace
 • Acta Logistica Moravica – redakční rada

Výběr z publikací

 • Grosová S., Gros I., Císařová M.: B2B Segmentation as a Tool for Marketing and Logistics Strategy Formulation. Intellectual Economics, pp.54-65, 1(9), 2011. ISSN 1822-8011 (print).
 • Nožička J., Grosová S.: Měření tržní orientace v malých a středních inovačních podnicích. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, Vol 15, No 1,2012. ISSN 1212-3285.
 • Kovaříková L., Grosová S.: Přínos využití automatizované obsahové analýzy ve foresightu. Trendy ekonomiky a managementu., Vol 8, No 18, 2014. ISSN  1802-8527.
 • Škarpová L., Grosová S.: The Application of Business Network Approach for Small and Medium Enterprises (SME) with regard to their Buying Behaviour. Journal of Competitiveness., Vol 7, No3, pp. 62-74, 2015. ISSN 1804-171X.
 • Kováříková, L., Grosová S.: Identifikace trendů v obchodě prostřednictvím foresightu. Business Review.  Vol. XII., No. 30, Pp.40-50. Košice, 2013. ISSN 1335-9746
 • Gros I., Dyntar J., Grosová S.: Food products distribution systems redesign in the food Industry  acquisition and Fusion conditions. Czech Journal of Food Science, Vol.27, 2009, No.4:223-227.
 • Kovaříková L., Grosová S.: Proposal of Trend Database supporting corporate foresight process. In: 11th International Conference on Strategic Management and Its Support by Information Systems 2015.pp.383–390.ISBN:978-1-5108-0385-5
 • GROSOVÁ S., MASÁR M., KUTNOHORSKÁ O., KUBEŠ V.: The Demand for Beer in Czech Republic:  Understanding longrun on- and off-trade elasticities.Czech Journal of Food Science, Vol.35, 2017
 • Gros I., Grosová S.: Dodavatelské systémy (Supply Chain Management).JUTTY Group, Přerov, 2012. ISBN 978-80-87179-20-8.