VŠLG
MENU

Erasmus

O programu

Kontaktní osoba pro Erasmus

Vysoká škola logistiky je držitelem platné listiny programu ErasmusPlus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Díky programu Erasmus Plus mohou studenti strávit semestr až rok v každém studijním cyklu studiem na zahraniční vysoké škole, až rok získávat zkušenosti v libovolných zahraničních firmách, akademičtí pracovníci mohou získat zkušenosti s výukou na zahraniční instituci, účastnit se workshopů, a zvyšovat si kvalifikaci.

Vysoká škola logistiky je držitelem platné listiny programu ErasmusPlus pro vysokoškolské vzdělávání (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Díky programu Erasmus Plus mohou studenti strávit semestr až rok v každém studijním cyklu studiem na zahraniční vysoké škole, až rok získávat zkušenosti v libovolných zahraničních firmách, akademičtí pracovníci mohou získat zkušenosti s výukou na zahraniční instituci, účastnit se workshopů, a zvyšovat si kvalifikaci.

Studenti a zaměstnanci tedy mohou vycestovat do programových zemí podporovaných v rámci KA1 na následující aktivity:

 1. Mobility studentů:
 2. Mobility zaměstnanců:
  • výukové pobyty
  • školení

Grant  je složen z těchto rozpočtových položek:

 1. pro vysílající školu:
  • náklady na organizaci mobilit – slouží ke krytí režijních nákladů přímo související s agendou mobilit, včetně jazykové a kulturní přípravy
 2. pro studenty:
  • stipendium – příspěvek na cestovní a pobytové náklady při studijním pobytu a praktické stáži v zahraničí
 3. pro zaměstnance:
  • příspěvek na pobytové náklady – slouží ke krytí nákladů souvisejících s pobytem v zahraničí
  • příspěvek na cestovní náklady – určen na pokrytí nákladů na cestu účastníka z místa pobytu do místa konání mobility
 4. pro studenty a zaměstnance se specifickými potřebami:
  • náklady na účastníky se specifickými potřebami – dodatečné náklady na podporu osob se specifickými potřebami (tj. zdravotním znevýhodněním)

Jednoduchý návod, jak postupovat, pokud chcete vycestovat, najdete zde

Seznam aktuálních zahraničních partnerských institucí najdete zde

Studenti mohou vycestovat na 1 rok v každém cyklu svého vysokoškolského vzdělávání, mohou libovolně kombinovat studium i pracovní stáž. Vedle studia a odbornosti je pro každého velmi důležitou součástí využívání cizího jazyka, zlepšení komunikačních schopností a sociálních dovedností, získání praktických pracovních zkušeností. Tyto zkušenosti oceňují především zaměstnavatelé. Student se také potká s kolegy z celé Evropy, a jejich přátelství pak mnohdy trvají po celý život…

Mobilita studentů logistiky

Studentské a pedagogické výměny jsou nesmírně přínosné pro obě partnerské strany. Přijíždějící studenti obohacují akademické diskuse na seminářích o jiné úhly pohledu a odlišné přístupy, podněcují naše studenty k hlubšímu zamyšlení a většímu respektu ke kulturním odlišnostem, posilují jejich evropanství.