VŠLG
MENU

Kontakty na vyučující

doc. Ing. Michal Balog, CSc.

Místnost: 303

Docent

Ing. Veronika Bučková, Ph.D.

Místnost: 412

Odborný asistent

Ing. Růžena Caletková

Místnost: 308

Tajemnice Katedry magisterského studia

prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D.

Místnost: 405

Prorektor pro vzdělávání, garant předmětu Logistika

doc. Ing. Zdeněk Čujan, CSc.

Místnost: 206

Docent

Garant navazujícího Mgr. studijního programu Logistika

Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.

Místnost: 210A

Vedoucí Katedry bak. studia, garant oboru Logistika služeb

Ing. Petr Elisek, Ph.D.

Místnost: 409

Odborný asistent

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Místnost: 303

Profesor

Mgr. Ludmila Floková

Místnost: 304

Odborný asistent

prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

Místnost: 403

Profesor

doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

Místnost: 403

Docent

doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Místnost: 208 B

Rektor VŠLG

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.

Profesor

Ing. Blanka Kalupová

Místnost: 304

Zástupkyně vedoucí Katedry bakalářského studia

Ing. Libor Kavka, Ph.D.

Místnost: 404

Odborný asistent

Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů

doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym

Místnost: 309

Docent

Vedoucí Kat. mag. studia, Garant ob. Inf. management

doc. Ing. Josef Kubík, Ph.D.

Místnost: 409

Docent, garant oboru Logistika cestovního ruchu

Ing. Hana Neradilová

Místnost: 204A

Odborný asistent

Mgr. Kamil Peterek, PhD.

Místnost: 203

Zástupce vedoucího KMS

Mgr. Martin Rohleder, Ph.D.

Místnost: 204A

Místopředseda AS, Odborný asistent

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Místnost: 204A

Předseda AS

prof. Ing. Miloslav Seidl, Ph.D

Místnost: 303

Profesor, garant oboru Dopravní logistika

doc. Ing. Pavel Šaradín, CSc.

Místnost: 206

Docent

prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D.

Místnost: 303

Profesor

Ing. Michal Turek, Ph.D.

Místnost: 203

Odborný asistent

Ing. Leo Tvrdoň, Ph.D.

Místnost č. 409

Odborný asistent