V pátek 9. 12. 2022 od 10:00 hod. se uskutečnila v edukačním centru VŠLG v Praze přednáška paní as. MUDr. Bc. Petry Sládkové, Ph.D. na téma „Problematika bolestí pohybového aparátu u zaměstnanců v odvětví dopravy“. Odborná přednáška byla realizována v rámci výuky Katedry bakalářského studia ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.